użyj scrolla

O firmie

Firma ATsysytem zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem układów szeroko rozumianej automatyki dla przemysłu. W zakresie naszego zainteresowania znajdują się w szczególności sterowniki PLC, systemy wizualizacji i sterowania procesami oraz układy komunikacji.

Firma ATsystem potrafi sprawić, że w wybranych obszarach Twojej firmy ingerencja człowieka zostanie ograniczona do minimum. Potrafimy też zbudować i oprogramować system, zdolny dostarczyć danych do analizy. Układ automatyki to cichy, inteligentny, posłuszny i tani pracownik, który nigdy się nie męczy. Pieniądze włożone w nowoczesność w tej dziedzinie to nie inwestycja – to oszczędność.

Oferta

Firma ATsystem potrafi sprawić, że w wybranych obszarach Twojej firmy ingerencja człowieka zostanie ograniczona do minimum. Potrafimy też zbudować i oprogramować system, zdolny dostarczyć danych do analizy. Układ automatyki to cichy, inteligentny, posłuszny i tani pracownik, który nigdy się nie męczy. Pieniądze włożone w nowoczesność w tej dziedzinie to nie inwestycja- to oszczędność.


Jak to działa?
W firmie (dużym sklepie, magazynie, etc.) wyposażonej w chłodnie z żywnością, kiedy następuje uszkodzenie chłodzenia jest to równoznaczne ze zniszczeniem towaru o dużej wartości. Istnieją dwa rozwiązania. Pierwsze- ochrona obiektu dokonuje cyklicznego sprawdzenia stanu urządzeńi temperatury w chłodniach. Drugie rozwiązanie- układ automatycznej kontroli i powiadamiania wyposażony w bezprzewodowy zasilacz awaryjny (bateria, UPS) wysyła wiadomości SMS do osób odpowiedzialnych za stan chłodni. Dodatkowo system tworzy dobowe raporty o stanie systemu. Wybór należy do Ciebie.Sterowniki PLC
Sterowniki programowalne PLC (Programmable Logic Controllers) są komputerami przemysłowymi, które pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego zbierają pomiary za pośrednictwem modułów wejściowych z analogowych i dyskretnych czujników pomiarowych. Ponadto transmitują dane za pomocą modułów i łącz komunikacyjnych, a także generują sygnały sterujące zgodnie z wynikami obliczeń tych programów oraz przekazują je poprzez moduły wyjściowe do elementów i urządzeń wykonawczych.

Wizualizacja i sterowanie procesami
Najnowsze systemy sterowania zapewniają bezpieczną kontrolę poszczególnych etapów produkcji. Wysoki stopień automatyzacji dba o optymalny przebieg produkcji i chroni urządzenia przed błędami obsługi. Wizualizacja to graficzna reprezentacja modeli procesów technologicznych lub rzeczywistych prezentowanych na ekranie komputera.

Układy komunikacji
Szybko rosnąca w ostatnich latach konieczność wymiany coraz większych ilości danych w układach automatyki i sterowania powodowała, że zwiększała się również rola przemysłowych sieci komunikacyjnych. Obecnie stanowią one równie istotną część instalacji przemysłowych, jak układy sterowania, napędy czy systemy pomiarowe.

Kontakt

ATsystem Sp. z o.o. sp.k.

ul. Orzechowa 4

67-222 Jerzmanowa

NIP 6932173564

KRS 000415571

REGON 021853717

tel.: 726 800 004

tel.: 726 800 001